< THE BUILDING Pick up the Value HOME < MARJOLEIN DE GROEN
HOME = beeldende kunst

PAGE > foto's

PAGE > films

PAGE > projecten

PAGE > tentoonstellingen

PAGE > tekeningen

PAGE > luchten

PAGE >informatie


MAIL >
contact

In 2003 participeert The Building met het project “Pick up the Value” aan een grootschalige manifestatie over Duurzaamheid, georganiseerd door de Katholieke Universiteit in Nijmegen. “Pick up the Value” is een project tegen de traagheid van de bureaucratie en voor het oppakken van goede ideeën.

“Ontwikkelingen lopen traag als stroop, je hebt een idee dat niet omgezet kan worden, je brengt het onder de aandacht maar er wordt niets mee gedaan of het duurt veel te lang. Dat is pure energieverspilling. Hoeveel goede onderzoeken en scherpe ideeën liggen er weliswaar mooi ingebonden, maar ongebruikt weggestopt in de la bij bedrijven en overheden. Nooit meer teruggevonden, weggegooide kennis.”

Samen met studenten van de universiteit Nijmegen en studenten van de kunstacademie Arnhem maakte The Building een videoclip en posters die gericht zijn aan iedereen die gewild of ongewild meewerkt aan de traagheid van deze bureaucratie.
The Building gaat in de aanval tegen de verwaarlozing van ideeën.

 

In 2003 The Building participates in a major symposium about Durability, organised by the Katholic University Nijmegen, with the project “Pick up the Value”. “Pick up the Value” is a project directed against the slowness of bureaucracy and encouraging institutes to pick up good ideas.

“Development goes to slow, you have an idea that can't be realised, you bring it under the attention but it is ignored or it takes far too much time. That's a waste of energy. How many good research and sharp ideas is lying around, beautifully published but unused, in the archives of companies and public authorities? Never retrieved, thrown away knowledge.”

Together with students of University Nijmegen and students of the Art Department in Arnhem, The Building made a videoclip and posters, aimed at everyone involved in this slowness of bureaucracy.
The Building attacks this neglection of ideas.